Regulamin IV edycji zawodów:
Europejski Festiwal Biegowy – Dwa Beskidy 28 – 30.06.2024 Krynica Zdrój
 

CELE IMPREZY

 • promocja województwa Małopolskiego,
 • popularyzacja biegów górskich i terenowych,
 • promocja terenów Miasta i Gminy Krynica – Zdrój,
 • promocja Uzdrowiska Krynica – Żegiestów,
 • promocja walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego oraz Beskidu Niskiego,
 • promocja wód mineralnych jako prawdziwego skarbu Sądecczyzny,
 • promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidów,
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej oraz najprostszej formy sportu i rekreacji,
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku,
 • promocja i popularyzacja Outdooru,
 • zbiórka środków finansowych na stworzenie sali wyciszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu;

ORGANIZATOR

 • Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec KRS: 0000518401 NIP: 734-352-77-10 REGON: 123213396

PARTNER GŁÓWNY

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI:

 • Magazyn Bieganie.pl,
 • Kingrunner,
 • miastoNS.pl,
 • Biegam Bo Lubię,
 • Radio Kraków,
 • TVP3 Kraków,
 • Krynica TV,
 • Moja KRYNICA,

TERMIN I MIEJSCE

28 – 30.06.2024r. piątek – niedziela baza zawodów: Pijalnia Główna w Krynicy – Zdroju.

TRASY

W ramach IV edycji Europejskiego Festiwalu Biegowego “Dwa Beskidy” 2024 rozegrane zostaną następujące biegi i konkurencje:

 • Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – Słotwiny Arena Junior,
 • Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora na dystansie ok 1 km;
 • EFB 5 km – Piątka Małopolska,
 • EFB 10 km – Małopolska Dycha,
 • EFB 20  km – Słotwiny Arena,
 • EFB 40  km – Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra,
 • EFB 60  km – Aria Kiepury,
 • EFB 100  km – Krynicka Setka,
 • Super Puchar Małopolski – łączny start w trzech dystansach: EFB 5 km Piątka Małopolska + EFB 20 km Słotwiny Arena + EFB 10 km – Małopolska Dycha;

PROGRAM ZAWODÓW

28.06.2024 r. PIĄTEK

 • godz. 15:00 – otwarcie biura zawodów Deptak Krynica – Zdrój, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 19:00 – start zawodów EFB 5 km Piątka Małopolska;
 • godz. 20:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 5 km Piątka Małopolska;
 • godz. 20:30 – odprawa techniczna;
 • godz. 23:00 – zamknięcie biura zawodów;
 • Uwaga!!! Pakiety startowe na dystans Krynicka Setka oraz Aria Kiepury wydawane są tylko w piątek 30.06.2023 do godz. 23:00.

29.06. 2024r. SOBOTA

 • godz. 03:00 – start zawodów EFB 100 km – Krynicka Setka – Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 06:00 – otwarcie biura zawodów;
 • godz. 06:00 – start zawodów EFB 60 km – Aria Kiepury – Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 07:00 – start zawodów EFB 20 km – Słotwiny Arena 20 km – Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 08:00 – start zawodów EFB 40 km – Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra – Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 10:30 – rozpoczęcie rodzinnego festynu na deptaku;
 • godz. 10:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 11:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 20 km – Słotwiny Arena;
 • godz. 12:00 – rozpoczęcie imprez towarzyszących;
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 43 km  – Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz.17:00 – Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora;
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 60 km – Aria Kiepury – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 24:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 100 km – Krynicka Setka – deptak Krynica – Zdrój.

30.06.2024r. NIEDZIELA

 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów Deptak – Krynica – Zdrój, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu EFB 10 km Małopolska Dycha – Deptak Krynica Zdrój;
 • godz: 11:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 10 km  – Małopolska Dycha – Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz: 12:00 – Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – Słotwiny Arena Junior; 
 • godz. 13:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, konkurs z nagrodami – Deptak Krynica – Zdrój;

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 28.06.2024r. ukończy 18 lat, za wyjątkiem biegów dla dzieci i młodzieży oraz EFB “Dwa Beskidy” 5 km Piątka Małopolska, w którym dopuszcza się udział zawodników w wieku od 16 lat (roczniki 2007 – 2008),
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat (roczniki 2007 – 2008), mogą uczestniczyć w biegach: EFB “Dwa Beskidy” 5 km tylko za zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku odczytu pomiaru czasu w punkcie kontrolnym lub w punkcie pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszenie.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

 • Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży „Słotwiny Arena Junior” – 300 osób,
 • Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora – 200 osób;
 • EFB 5 km Piątka Małopolska – 450 osób,
 • EFB 10 km Małopolska Dycha – 450 osób,
 • EFB 20  km – Słotwiny Arena – 450 osób,
 • EFB 40 km – Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra – 450 osób,
 • EFB 60 km – Aria Kiepury – 450 osób,
 • EFB 100  km – Krynicka Setka– 450 osób.

DALSZE POSTANOWIENIA

 • Zakończenie rejestracji elektronicznej nastąpi 27.06.2024 r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po terminie 10.06.2024r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje). Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich organizacją i  przeprowadzeniem.

OPŁATA STARTOWA

TRASA Zapisy od 1 do 150 Zapisy od 151 do 300 Zapisy powyżej 301 Łączny limit miejsc Opłata w biurze zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc)
Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – Słotwiny Arena Junior 20 zł 20 zł 20 zł 300 20 zł
Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora 20 zł 20 zł 20 zł 200 20 zł
EFB 5 km – Piątka Małopolska 50 zł 60 zł 70 zł 450 80 zł
EFB 10 km – Małopolska Dycha 60 zł 70 zł 80 zł 450 100 zł
EFB 20  km – Słotwiny Arena 90 zł 100 zł 110 zł 450 120 zł
EFB 42  km –Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra 100 zł 110 zł 120 zł 450 130 zł
EFB 60  km – Aria Kiepury 110 zł 120 zł 130 zł 450 140 zł
EFB 100  km – Krynicka Setka 120 zł 130 zł 140 zł 450 150 zł
 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 10 zł!
 • Opłata startowa z Biegów Dla Dzieci oraz z Towarzyskiego Marszu Nordic Walking Seniora w całości przeznaczona jest na cel charytatywny;

Cel charytatywny podczas IV edycji zawodów Europejski Festiwal Biegowy „Dwa Beskidy” – Krynica Zdrój 2024:

W tym roku przyczynimy się do powstania sali wyciszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu. Do tej placówki uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, nadwrażliwe na bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe z całego terenu powiatu nowosądeckiego. Uczniowie ci potrzebują przyjaznego miejsca do odreagowania w trudnych momentach, do odpoczynku, do nauki wyciszania się czy realizacji zajęć terapeutycznych. Wykonamy remont pomieszczenia, wyciszymy je, wyposażymy w miękkie maty, pufy, hamaki i głośniki, z których popłynie relaksacyjna muzyka.

Opłata za bieg:

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem tradycyjnym na konto:

Odbiorca: Fundacja Na Ratunek
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090
Tytuł wpłaty: OS IV EFB 2024 + Imię i nazwisko,

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.05.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  17 8805 0009 0047 9314 2000 0090;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! (od grudnia 2023 do maja 2024. W czerwcu 2024 tylko do dnia 30.06.2024) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
 • W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy o przesłanie wykazu osób opłaconych na adres: biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemia, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2024r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 31.05.2024r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.05.2024r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – Słotwiny Arena Junior

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów).

Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów).

EFB 5 / 10  kmPiątka Małopolska / Małopolska Dycha

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • chip (przekazany od organizatora biegu).

EFB 20  kmSłotwiny Arena:

 • włączony i naładowany telefon,
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu lub innego pojemnika na płyny),
 • folia NRC,
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich,
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych,
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów),
 • chip (przekazany od organizatora biegu).

EFB 40  km Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra / EFB 60  km – Aria Kiepury

 • włączony i naładowany telefon,
 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy,
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra,
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu lub innego pojemnika na płyny),
 • folia NRC,
 • czapka lub chusta typu buff,
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich,
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych,
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów),
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora.

EFB 100  km – Krynicka Setka

 • włączony i naładowany telefon,
 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy,
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra,
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu lub innego pojemnika na płyny),
 • latarka czołówka,
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone po zmroku,
 • folia NRC,
 • czapka lub chusta typu buff,
 • kurtka wiatroodporna,
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich,
 • gwizdek,
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy,
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów),
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora,
 • Nadajnik / lokalizator GPS przypisany imiennie dla każdego uczestnika – zabezpieczony przez organizatora (organizator zabezpieczy również sędziego, który przez cały czas wydarzenia będzie odpowiedzialny za nadzór i monitoring zawodników na trasie. Do dyspozycji będzie miał wykaz nr telefonów do każdego uczestnika),
 • Ostateczna lista obowiązkowego wyposażenia może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody i podana zostanie na odprawie technicznej dn. 28.06.2024 r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie naliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – Słotwiny Arena Junior:

 • numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu,
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
 • profesjonalny pomiar czasu,
 • pamiątkowy gadżet,
 • oznakowaną trasę,
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów,
 • pamiątkowy medal,
 • napój na mecie;
 • depozyt w bazie zawodów,
 • obsługę techniczną,
 • zmęczenie i zadowolenie,
 • udział w konkursie z nagrodami (dla osób, które będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia),
 • dodatkowe świadczenia w zależności od pozyskanych sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb).

Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora:

 • numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu,
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
 • pamiątkowy gadżet,
 • oznakowaną trasę,
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów,
 • pamiątkowy medal,
 • napój na mecie;
 • depozyt w bazie zawodów,
 • obsługę techniczną,
 • zmęczenie i zadowolenie,
 • udział w konkursie z nagrodami (dla osób, które będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia),
 • dodatkowe świadczenia w zależności od pozyskanych sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb).

EFB 5 / 10  kmPiątka Małopolska / Małopolska Dycha / EFB 20  kmSłotwiny Arena / EFB 40  km Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra / EFB 60  km – Aria Kiepury / EFB 100  km – Krynicka Setka

 • numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu,
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
 • pamiątkowa koszulka (jedna koszulka dla jednego uczestnika – bez względu na ilość zarejestrowanych startów),
 • profesjonalny pomiar czasu,
 • oznakowaną trasę,
 • lekkie posiłki (słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych),
 • przepak dla uczestników biegu EFB 100  km –  Krynicka Setka – PK Krynica – Zdrój,
 • worek na przepak,
 • worek na depozyt,
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów,
 • pamiątkowy medal,
 • mapę tras,
 • puchary i nagrody dla zwycięzców,
 • depozyt w bazie zawodów,
 • obsługę techniczną,
 • zmęczenie i zadowolenie,
 • udział w konkursie z nagrodami (dla osób, które będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia),
 • dodatkowe świadczenia w zależności od pozyskanych sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb).

Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.06.2024r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

KLASYFIKACJA

Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży:

 • Open Dziewcząt;
 • Open Chłopców;

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach wiekowych dziewczynek i chłopców:

 • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2021 – 2024);
 • dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2018 – 2020);
 • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2015 – 2017);
 • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2012 – 2014);
 • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2009 – 2011);

EFB 5 km Piątka Małopolska / EFB 10 km Małopolska Dycha / EFB 20  km – Słotwiny Arena /  EFB 40  km – Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra / EFB 60  km – Aria Kiepury / EFB 100  km – Krynicka Setka:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • K 20 / M 20 Kobiet / Mężczyzn (18 – 29 lat roczniki 2006 – 1995);
  • K 30 / M 30 Kobiet / Mężczyzn (30 – 39 lat roczniki 1994 – 1985);
  • K 40 / M 40 Kobiet / Mężczyzn (40 – 49 lat roczniki 1984 – 1975);
  • K 50 / M 50 Kobiet / Mężczyzn (50 – 59 lat roczniki 1974 – 1965);
  • K 60 / M 60 Kobiet / Mężczyzn (od 60 lat rocznik 1964 i starsi);

Super Puchar Małopolski:

 • open kobiet,
 • open mężczyzn,

Aby wziąć udział w klasyfikacji Super Puchar Małopolski należy wystartować w trzech biegach w ramach Europejskiego Festiwalu Biegowego:

 • EFB 5 km Piątka Małopolska w dn. 28.06.2024;
 • EFB 20  km – Słotwiny Arena w dn. 29.06.2024;
 • EFB 10 km Małopolska Dycha w dn. 30.06.2024;

Klasyfikacja zawodników powstaje w wyniku sumy czasów uzyskanych na poszczególnych dystansach w ramach pucharu. Zwycięzcą zostaje zawodnik z najkrótszym łącznym czasem pokonania wszystkich trzech dystansów.

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.

PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

PUNKT KONTROLNY Napoje woda / izo /cola OWOCE WARZYWA SŁODYCZE CIEPŁY POSIŁEK DYSTANS
Jaworzyna Krynicka X X X EFB 20 km
EFB  60 km
EFB 100km
Łabowska Hala X X X EFB 100km
Bacówka Nad Wierchomlą X X X EFB 100km
Pensjonat „Endorfina” – Szczawnik X X X EFB 100km
Krynica – Zdrój Deptak X X X dla zawodników z dystansu 100 km EFB 5 km
EFB10 km
EFB 60 km
EFB 100km
Przełęcz Beskid X X X EFB  40 km EFB 60 km EFB 100 km
Tylicz SKI X X X EFB  40 km EFB 60 km EFB  100 km

PRZEPAKI

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: EFB 100  km – Krynicka Setka tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. PRZEPAK zorganizowany na punkcie kontrolnym Deptak Krynica – Zdrój.

LIMITY CZASOWE

Trasa Start Meta Limit czasowy Limit czasu na Punkcie kontrolnym
Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży 12:00 13:00 Bez limitu Nie ma limitów cząstkowych
Marsz Seniora o Puchar Uzdrowiska Krynica – Zdrój 17:00 17:30 Bez limitu Nie ma limitów cząstkowych
EFB 5 km Piątka Małopolska 19:00 20:00 1 godz. Nie ma limitów cząstkowych
EFB 10 km – Małopolska Dycha 09:00 11:00 2 godz. Nie ma limitów cząstkowych
EFB 20 km – Słotwiny Arena 07:00 11:00 4 godz. Nie ma limitów cząstkowych
EFB 40 km –Powrót Nikifora – Belmonte Piękna Góra 08:00 16:00 8 godz. Nie ma limitów cząstkowych
EFB 60 km – Aria Kiepury 06:30 18:30 12 godz. Nie ma limitów cząstkowych
EFB 100 km – Krynicka Setka 03:00 24:00 21 godz. 15:30 PK Krynica – Zdrój Deptak – 12:30 godz. od startu

Nagrody dla zwycięzców

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

LP trasa I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce
1 EFB biegi dla dzieci – Słotwiny Arena Junior nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa
2 Marsz Seniora o Puchar Uzdrowiska Krynica – Zdrój nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa
3 EFB 5 km Piątka Małopolska 500 zł 300 zł 200 zł
4 EFB 10 km Małopolska Dycha 1000 zł 800 zł 500 zł
5 EFB 20 km Słotwiny Arena 1500 zł 1000 zł 800 zł
6 EFB 42 km Powrót Nikifora 2000 zł 1500 zł 1000 zł
7 EFB 60 km Aria Kiepury 2500 zł 2000 zł 1500 zł
8 EFB 100 km Krynicka Setka 10 000 zł 7 500 zł 5000 zł 4000 zł 3000 zł 2000 zł
9 Super Puchar Małopolski nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa

Nagrody w kategoriach wiekowych:

LP trasa I miejsce II miejsce III miejsce
1 EFB 10 km Małopolska Dycha 300 zł 200 zł 100 zł
2 EFB 20 km Słotwiny Arena 300 zł 200 zł 100 zł
3 EFB 42 km Powrót Nikifora 300 zł 200 zł 100 zł
4 EFB 60 km Aria Kiepury 300 zł 200 zł 100 zł
5 EFB 100 km Krynicka Setka 400  zł 300 zł 200 zł

ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW

 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;

REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl) bądź na adres Fundacji podany w § 2.
 2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.
 4. W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:
  • wysokość wniesionej opłaty startowej;
  • nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;
 1. W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia, którzy zostaną przyłapani na celowym wyrzucaniu i śmieceniu na trasie zawodów zostaną obciążeni fakturą w kwocie 500 zł netto. W sytuacji powtarzania się procederu zostaną  zdyskwalifikowani z udziału we wszystkich imprezach biegowych organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu. Za skrócenie lub opuszczenie trasy grozi dyskwalifikacja lub kara czasowa. Decyzję w tej kwestii podejmuje Sędzia Główny zawodów
 • Wszystkie kwestie sporne wynikające z rywalizacji sportowej rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
 • Zawodnicy mają prawą wnieść protest odnoszący się do wyników lub klasyfikacji maksymalnie do 1 godz. od chwili zamknięcia linii mety. Protesty rozpatruje Sędzia Główny zawodów.
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Europejski Festiwal Biegowy;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.europejskifestiwalbiegowy.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 • na trasie biegu dozwolone jest używanie kiji. Zawodnicy używający kiji powinni używać ich w sposób niezagrażający pozostałym uczestnikom zawodów. Kije można zostawić tylko na punkcie przepakowym.
 • support dozwolony jest tylko na punktach kontrolno-odżywczych w specjalnie wyznaczonych do tego strefach. Wszelka pomoc zawodnikom poza specjalnymi strefami będzie karana dyskwalifikacją lub karą czasową, o której decyduje Sędzia Główny zawodów. Każdemu zawodnikowi, supportu może udzielać nie więcej niż jedna osoba. Osoby supportujące mogą znajdować się w strefie tylko w chwili udzielania supportu, po tym czasie zobowiązane są opuścić strefę i umożliwienie udzielenia supportu pozostałym zawodnikom.
 • zawodnicy zobowiązani są pojawić się w strefie startu 30min przed biegiem w celu przeprowadzenia kontroli obowiązkowego wyposażenia.
 • o kolejności ustawienia zawodników na linii startu decyduje organizator
 • w strefie startu organizator będzie informował o czasie jaki pozostał do startu. Co 5 minut, ostatnie 10 min co minutę, ostatnia minuta co 15 sek, ostatnie 10 sek odliczanie!
 • start odbywa się po komendzie „START” lub wystrzale startera
 • na trasie biegu zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i omijania turystów, pieszych ect
 • Zawody na dystansach 100 / 60 / 43 / 20 odbędą się na trasach wyznaczonych na terenach leśnych, górskich. W trakcie zawodów uczestnicy mogą przekraczać drogi publiczne. W ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych.  Uczestnicy stosują się do obowiązujących zasad ruchu drogowego.
 • każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z mapą biegu przekazaną przez organizatora
 • w razie wątpliwości dotyczących przebiegu trasy zawodnik w pierwszej kolejności powinien kierować się oznaczeniami organizatora (taśmy lub strzałki kierunkowe) w drugiej kolejności mapą przekazaną w pakiecie. Plik GPX stanowi dodatek do dwóch powyższych, a jego przebieg może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego przebiegu trasy w terenie.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę przebiegu trasy wynikającą z przeniesienia oznaczeń trasy przez osoby trzecie. Jednocześnie organizator zapewnia, że dokona wszelkich starań by do takich sytuacji nie dochodziło.
 • na trasach 20km, 60km i 100km zawodnicy pokonują „Ścieżkę w Koronach Drzew”, najpierw wbiegając na jej klatkę schodową znajdującą się bliżej stoku narciarskiego, następnie po wbiegnięciu na szczyt wieży opuszczają ją wzdłuż pomostu,
 • na trasach 20km, 60km i 100km zawodnicy poruszają się po wierzy widokowej „Słotwiny Arena”. W trakcie obowiązuje zakaz używana obuwia z kolcami.
 • w trakcie pokonywania klatki schodowej na „Ścieżkę w Koronach Drzew – Słotwiny Arena” każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania ostrożności, szczególnie w trakcie wymijania innych zawodników. Zawodnik wymijający może tego dokonać tylko i wyłącznie lewą stroną po wcześniejszym ostrzeżeniu wymijanego.
 • Zawodnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej rejestracji w terminie 14 dniu od dokonania zgłoszenia. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl Czas rozpatrywania to 30 dni od dnia otrzymania.

ZMIANY W REGULAMINIE

Aktualizacja:

10.01.2024r.