Regulamin I edycji zawodów Europejski Festiwal Biegowy 2021.03 – 05.09.2021 Krynica – Zdrój

 

 1. CEL IMPREZY
 • Promocja Województwa Małopolskiego;
 • Promocja III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023;
 • Popularyzacja biegów górskich i terenowych;
 • Promocja terenów Miasta i Gminy Krynica – Zdrój;
 • Promocja Uzdrowiska Krynica – Żegiestów;
 • Promocja walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego oraz Beskidu Niskiego;
 • Promocja prawdziwego Skarbu Sądecczyzny – wód mineralnych;
 • Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych Beskidów;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNER GŁÓWNY:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PARTNERZY:

 • Urząd Miasta i Gminy Krynica – Zdrój;
 • Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A.;
 • Nadleśnictwo Nawojowa;
 • Nadleśnictwo Piwniczna;
 • Nadleśnictwo Łosie;
 • Leśny Zakład Doświadczalny Krynica;
 • Słotwiny Arena;
 • Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A;
 • Ośrodek Narciarski Henryk-Ski;
 • Master – Ski Tylicz;
 • Stacja Narciarska Tylicz ski;
 • Dom Wypoczynkowy „Endorfina”
 1. TERMIN I MIEJSCE:

03 – 05.09.2021r. Piątek – Niedziela;

Baza zawodów: Deptak Krynica – Zdrój ;

 1. TRASY

W ramach I edycji zawodów Europejski Festiwal Biegowy 2021 rozegrane zostaną następujące biegi:

 • Deptak Challenge  – bieg po zdrowie;
 • Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży:
  • Bieg przedszkolaka;
  • Klasy I – III;
  • Klasy IV – VI;
  • Klasy VII – VIII;
 • EFB 10 km – Małopolska Rekordowa Dycha – start przełęcz Huta (Krzyżówka), meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • EFB 20  kmSłotwiny Arena – start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • EFB 43  kmPowrót Nikifora – start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • EFB 60  kmAria Kiepury – start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • EFB 100  kmKrynicka Setka – start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 1. PROGRAM ZAWODÓW

03.09.2021r. PIĄTEK:

 • godz. 15:00 – otwarcie biura zawodów Deptak Krynica – Zdrój, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 17:00 – start zawodów Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży;
 • godz. 19:00 – Start zawodów Deptak Challenge  – bieg po zdrowie;
 • godz. 20:00 – odprawa techniczna – on line;
 • godz. 23:00 – zamknięcie biura zawodów;
 • Uwaga!!! Pakiety startowe na dystans Krynicka Setka oraz Aria Kiepury wydawane są tylko w piątek 03.09.2021 do godz. 22:00;

04.09.2021r. SOBOTA:

 • godz. 04:00 – start zawodów EFB 100 km – Krynicka Setka – Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 06:00 – otwarcie biura zawodów Deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 06:00 – start zawodów EFB 60 km – Aria Kiepury – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 07:00 – start zawodów EFB 20 km – Słotwiny Arena 20 km – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 08:00 – start zawodów EFB 43 km – Powrót Nikifora – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 10:30 – rozpoczęcie rodzinnego festynu na deptaku;
 • godz. 10:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 11:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 20 km – Słotwiny Arena;
 • godz. 12:00 – rozpoczęcie imprez towarzyszących;
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 43 km  – Powrót Nikifora – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 60 km –  Aria Kiepura – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 24:00 – zamknięcie mety zawodów: EFB 100 km – Krynicka Setka – deptak Krynica – Zdrój;

05.09.2021r. NIEDZIELA

 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów deptak – Krynica – Zdrój, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 08:30 – wyjazd autobusów z uczestnikami biegu EFB 10 km – Małopolska Rekordowa Dycha na miejsce startu przełęcz Huta (Krzyżówka);
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu EFB 10 km  – Małopolska Rekordowa Dycha przełęcz Huta;
 • godz: 10:30 – zamknięcie mety zawodów: EFB 10 km  – Małopolska Rekordowa Dycha deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 13:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród – deptak Krynica – Zdrój;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 03.09.2021r. ukończy 18 lat za wyjątkiem biegów dla dzieci i młodzieży;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;

Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

 • Deptak Challenge  – bieg po zdrowie – 300 osób;
 • Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – 150 osób;
 • EFB 10 km – Małpolska Rekordowa Dycha 500 osób;
 • EFB 20  kmSłotwiny Arena – 500 osób;
 • EFB 43  kmPowrót Nikifora 500 osób;
 • EFB 60  kmAria Kiepury500 osób;
 • EFB 100  kmKrynicka Setka – 500 osób;

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 29.08.2021r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 29.08.2021r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich organizacją i przeprowadzeniem;
 1. OPŁATA STARTOWA
Trasa

Dzień
otwarty
21.05.2021

Limit miejsc na
dzień otwarty
Termin I – do
15.06.2021 r.
Termin II – do
15.07.2021 r.
Termin III – do
22.08.2021 r.
Łączny limit
miejsc
Opłata w biurze
zawodów
(pod warunkiem
dostępności miejsc)
Deptak Challenge  – bieg po zdrowie 10 zł 150 25 zł 30 zł 40 zł 300 50 zł
Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży bezpłatnie 150 limit max bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 150 bezpłatnie
EFB 10 km –  Małopolska Dziesiątka 25 zł 250 50 zł 60 zł 70 zł 500 80 zł
EFB 20  km –
Słotwiny Arena
35 zł 250 70 zł 80 zł 100 zł 500 120 zł
EFB 42  km –
Powrót Nikifora
50 zł 250 100 zł 120 zł 140 zł 500 160 zł
EFB 60  km –
Aria Kiepury
60 zł 250 120 zł 140 zł 160 zł 500 180 zł
EFB 100  km –
Krynicka Setka
70 zł 300 140 zł 160 zł 180 zł 500 200 zł

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090
Tytuł wpłaty: EFB 2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemia, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2021r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 30.06.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.06.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury – w celu otrzymania faktury należy wysłać dane do wystawienia f-ry na adres mailowy: biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Deptak Challenge  / Słotwinka – biegi deptaka dla dzieci i młodzieży:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

EFB 10  kmMałopolska Rekordowa Dycha:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • chip (przekazany od organizatora biegu)

EFB 20  kmSłotwiny Arena:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

EFB 43  km Powrót Nikifora / EFB 60  kmAria Kiepury:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;

EFB 100  km – Krynicka Setka:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 20:30);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 03.09.2021r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy wraz z czipem do pomiaru czasu;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowa koszulka techniczna;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • przepak dla uczestników biegu EFB 100  km – Krynicka Setka – PK Krynica – Zdrój;
 • worek na przepak;
 • worek na depozyt;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL na czas trwania zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • mapę tras;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w zalezności od pozyskanych sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 22.08.2021r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

 1. KLASYFIKACJA

Deptak Challenge:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 kategoriach:

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 kategoriach:

 • Open Dziewczynek;
 • Open Chłopców;

EFB 10 km – Małoplska Rekordowa Dycha / EFB 20  km – Słotwiny Arena /  EFB 43  km – Powrót Nikifora / EFB 60  km – Aria Kiepury / EFB 100  km – Krynicka Setka:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Senior Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Weteran Master Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych (Senior / Master / Weteran / Diament) jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie.

Nagrody dla zwycięzców:

LP trasa I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce
1. EFB biegi dla dzieci nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa x x x
2. EFB Deptak Challenge nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa nagroda rzeczowa x x x
3. EFB 10 km Rekordowa Dycha 1500 1000 750 x x x
4. EFB 20 km Słotwiny Arena 2000 1500 1000 x x x
5. EFB 42 km Powrót Nikifora 3000 2000 1500 x x x
6. EFB 60 km Aria Kiepury 5000 3000 2000 x x x
7. EFB 100 km Krynicka Setka 100000 10000 5000 4000 3000 2000

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE
PUNKT KONTROLNY

Napoje
woda / izo /cola

OWOCE WARZYWA

SŁODYCZE

CIEPŁY POSIŁEK

DYSTANS

Jaworzyna Krynicka

EFB 20 km
EFB  60km
EFB 100km

Łabowska Hala

EFB  60km
EFB 100km

Bacówka Nad Wierchomlą

EFB  60km
EFB 100km

Pensjonat „Endorfina” – Szczawnik

EFB 60km
EFB 100km

Krynica – Zdrój Deptak

EFB 10 km
EFB 100km

Przełęcz Beskid

EFB  42km
EFB 100km

Tylicz SKI

EFB  42km
EFB  100km

Krynica – Rondo Prymasa Tysiąclecia

EFB 10 km

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: EFB 100  km – Krynicka Setka tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym.

PRZEPAK zorganizowany na punkcie kontrolnym Krynica – Zdrój Deptak;

LIMITY CZASOWE:

Trasa

Start

Meta

Limit czasowy

Limit czasu na Punkcie kontrolnym

Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży
03.09.2021r.

17:00

18:30

Bez limitu

Nie ma limitów cząstkowych

Deptak Challenge  – bieg po zdrowie 03.09.2021r.

19:00

20:00

Bez limitu

Nie ma limitów cząstkowych

EFB 100  km –
Krynicka Setka 04.09.2021r.

04:00

24:00

20 godz.

16:00
PK Krynica – Zdrój Deptak – 12 godz. od startu

EFB 60  km –
Aria Kiepury 04.09.2021r.

06:00

18:00

12 godz.

Nie ma limitów cząstkowych

EFB 20  km –
Słotwiny Arena
04.09.2021r.

07:00

11:00

4 godz.

Nie ma limitów cząstkowych

EFB 42  km –
Powrót Nikifora 04.09.2021r.

08:00

16:00

8 godz.

Nie ma limitów cząstkowych

EFB 10  km – Małopolska Rekordowa Dycha 05.09.2021r.

09:00

10:30

1.5 godz.

Nie ma limitów cząstkowych

 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia, którzy zostaną przyłapani na celowym wyrzucaniu i śmieceniu na trasie zawodów zostaną obciążeni fakturą w kwocie 500 zł netto. W sytuacji powtarzania się procederu zostaną  zdyskwalifikowani z udziału we wszystkich imprezach biegowych organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu. Za skrócenie lub opuszczenie trasy grozi dyskwalifikacja lub kara czasowa. Decyzję w tej kwestii podejmuje Sędzia Główny zawodów
 • Wszystkie kwestie sporne wynikające z rywalizacji sportowej rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
 • Zawodnicy mają prawą wnieść protest odnoszący się do wyników lub klasyfikacji maksymalnie do 1 godz. od chwili zamknięcia linii mety. Protesty rozpatruje Sędzia Główny zawodów. Wyniki ogłoszone są podczas ceremonii zakończenia i są ostateczne.
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Europejski Festiwal Biegowy;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.europejskifestiwalbiegowy.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 • na trasie biegu dozwolone jest używanie kiji. Zawodnicy używający kiji powinni używać ich w sposób niezagrażający pozostałym uczestnikom zawodów. Kije można zostawić tylko na punkcie przepakowym.
 • support dozwolony jest tylko na punktach kontrolno-odżywczych w specjalnie wyznaczonych do tego strefach. Wszelka pomoc zawodnikom poza specjalnymi strefami będzie karana dyskwalifikacją lub karą czasową, o której decyduje sędzia zawodów. Każdemu zawodnikowi, supportu może udzielać nie więcej niż jedna osoba. Osoby supportujące mogą znajdować się w strefie tylko w chwili udzielania supportu, po tym czasie zobowiązane są opuścić strefę i umożliwienie udzielenia supportu pozostałym zawodnikom.
 • zawodnicy zobowiązani są pojawić się w strefie startu 30min przed biegiem w celu przeprowadzenia kontroli obowiązkowego wyposażenia.
 • o kolejności ustawienia zawodników na linii startu decyduje organizator
 • w strefie startu organizator będzie informował o czasie jaki pozostał do startu. Co 5 minut, ostatnie 10 min co minutę, ostatnia minuta co 15 sek, ostatnie 10 sek odliczanie!
 • start odbywa się po komendzie „START” lub wystrzale startera
 • na trasie biegu zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i omijania turystów, pieszych ect
 • Zawody na 100 / 60 / 43 / 20 km odbędą się na trasach wyznaczonych na terenach leśnych, górskich. W trakcie zawodów uczestnicy będą przekraczać drogi publiczne. W ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych.  Uczestnicy stosują się do obowiązujących zasad ruchu drogowego.
 • podczas zawodów przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa. Zawodnicy wskazani przez organizatora oraz zawodnicy z miejsc 1-3 po przekroczeniu linii mety zobowiązani są udać się do wskazanego przez organizatora punktu kontolii antydopingowej. Ponadto organizator, może przeprowadzić dodatkową kontrolę wśród losowo wybranych uczestników. Zawodnicy którzy nie zgłoszą się do kontroli zostaną zdyskwalifikowani.
 • w przypadku gdy zawodnik uzyska pozytywny wyniki testu anty-dopingowego, zostanie zdyskwalifikowany.
 • organizator przekaże nagrody, po uzyskaniu z laboratorium wyników kontroli antydopingowej.
 • każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z mapą biegu przekazaną przez organizatora
 • w razie wątpliwości dotyczących przebiegu trasy zawodnik w pierwszej kolejności powinien kierować się oznaczeniami organizatora (taśmy lub strzałki kierunkowe) w drugiej kolejności mapą przekazaną w pakiecie. Plik GPX stanowi dodatek do dwóch powyższych, a jego przebieg może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego przebiegu trasy w terenie.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę przebiegu trasy wynikającą z przeniesienia oznaczeń trasy przez osoby trzecie. Jednocześnie organizator zapewnia, że dokona wszelkich starań by do takich sytuacji nie dochodziło.
 • na trasach 20km, 60km i 100km w trakcie poruszania się po trasie „Ścieżki w Koranach Drzew – Słotwiny Arena” obowiązuje zakaz używana obuwia z kolcami.
 • w trakcie pokonywania klatki schodowej na „Ścieżkę w Koronach Drzew – Słotwiny Arena” każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania ostrożności, szczególnie w trakcie wymijania innych zawodników. Zawodnik wymijający może tego dokonać tylko i wyłącznie lewą stroną po wcześniejszym ostrzeżeniu wymijanego.