TRASA Zapisy od 1 do 150 Zapisy od 151 do 300 Zapisy powyżej 301 Łączny limit miejsc Opłata w biurze zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc)
Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – Słotwiny Arena Junior 20 zł 20 zł 20 zł 300 20 zł
Towarzyski Marsz Nordic Walking Seniora 20 zł 20 zł 20 zł 200 20 zł
EFB 5 km – Piątka Małopolska 50 zł 60 zł 70 zł 450 80 zł
EFB 10 km – Małopolska Dycha 60 zł 70 zł 80 zł 450 100 zł
EFB 20  km – Słotwiny Arena 90 zł 100 zł 110 zł 450 120 zł
EFB 42  km –Powrót Nikifora 100 zł 110 zł 120 zł 450 130 zł
EFB 60  km – Aria Kiepury 110 zł 120 zł 130 zł 450 140 zł
EFB 100  km – Krynicka Setka 120 zł 130 zł 140 zł 450 150 zł
 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 10 zł!
 • Opłata startowa z Biegów Dla Dzieci oraz z Towarzyskiego Marszu Nordic Walking Seniora w całości przeznaczona jest na cel charytatywny;

Cel charytatywny podczas IV edycji zawodów Europejski Festiwal Biegowy „Dwa Beskidy” – Krynica Zdrój 2024:

W tym roku przyczynimy się do powstania sali wyciszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu. Do tej placówki uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, nadwrażliwe na bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe z całego terenu powiatu nowosądeckiego. Uczniowie ci potrzebują przyjaznego miejsca do odreagowania w trudnych momentach, do odpoczynku, do nauki wyciszania się czy realizacji zajęć terapeutycznych. Wykonamy remont pomieszczenia, wyciszymy je, wyposażymy w miękkie maty, pufy, hamaki i głośniki, z których popłynie relaksacyjna muzyka.

Opłata za bieg:

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem tradycyjnym na konto:

Odbiorca: Fundacja Na Ratunek
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090
Tytuł wpłaty: OS IV EFB 2024 + Imię i nazwisko,

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.05.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  17 8805 0009 0047 9314 2000 0090;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! (od grudnia 2023 do maja 2024. W czerwcu 2024 tylko do dnia 30.06.2024) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
 • W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy o przesłanie wykazu osób opłaconych na adres: biuro@europejskifestiwalbiegowy.pl
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemia, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2024r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 31.05.2024r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.05.2024r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;